Controleren .NET Framework versies

Na het uitvoeren van het controle programma wordt een volgend scherm getoond:


De gegevens binnen het aangegeven kader zijn bepalend.
Als achter 3.0 een Service Pack wordt getoond of 3.5 of 4.0 zijn geinstalleerd dan is dat voldoende voor UBplus.
Klik in het andere geval op de vorige pagina op de juiste link voor het .NET Framework